Expande
Aplicații software/hardware
Dezvoltare software
 - Servicii

Inginerii nostri software au capabilităţile necesare dezvoltării unui produs de la stadiul de idee şi până la livrarea versiunii finale a acestuia. Acestia sunt în măsură să acopere toate fazele necesare dezvoltării şi mentenanţei unui produs software:

  • Elaborarea cerinţelor: identificare şi intervievare stakeholders ; 
  • Crearea caietului de sarcini ;
  • Arhitectură: elaborarea structurii sistemului / produsului software astfel încât acesta să fie conform cu specificaţia;
  • Design: realizarea grafică a produsului;
  • Implementare;
  • Testare;
  • Documentare;
  • Lansare: Instalare, activare, actualizare, adaptare;
  • Mentenanţă;